Závěť pomáhá

Díky štědrému odkazu fungujeme již 30 let
Image
Diakonie Brno
Příběh Zdeňky Konvičkové, dámy, která víc než na sebe, myslela vždy na ty druhé
Image
Zdeňka Konvičková

Dům, ve kterém sídlí naše brněnské středisko, věnovala paní Konvičková církvi právě pro to, aby zde našli domov lidé s postižením. Dům číslo 27 v Brně na Hrnčířské ulici koupili před první světovou válkou manželé Jan a Anna Machatovi. V roce 1909 se jim narodila dcera Zdeňka, po válce pak v roce 1920 syn Drahomír.

Zdeňka vystudovala učitelský ústav a začala učit děti na prvním stupni. V padesátých letech se seznámila s charismatickým Vladimírem Konvičkou, za kterého se provdala. Manželství bylo velice šťastné, ale vydrželo pouhých 12 let. Po smrti manžela se Zdeňka hodně uzavřela, udržovala vztahy jen se svými nejbližšími. Dům na Hrnčířské, který zdědila, chtěla věnovat církvi pro sociální práci, ale dřívější režim to nedovoloval. Začátkem devadesátých let pak našla inspiraci v Kloboukách u Brna, kde vzniklo středisko Betlém a znovu nabízela dům pro práci s lidmi s postižením. Nakonec se dohodla s lidmi z brněnského seniorátu. Ten darovaný dům přijal a zavázal se zde zřídit služby pro hendikepované. Součástí dohody také bylo, že Zdeňka bude moci v tomto domě, ve svém bytě žít do své smrti. Zdeňka Konvičková zemřela 11. července 1992.

Je to 30 let, co se „rozjela“ naše činnost. V září 1993 jsme začali poskytovat první z našich služeb - pečovatelskou a ošetřovatelskou službu v domácnostech. Od té doby jsme se rozrostli o další služby a budovy.

Video o Zdence Konvičkové můžete shlédnout zde

Zvažujete, že byste v poslední vůli mysleli i na Diakonii? Rádi vám poradíme

Sepsání závěti je poměrně jednoduché a rychlé. Můžete odkázat celý majetek, nebo jen část.

Před sepsáním nabízíme osobní schůzku, při které bude přítomen i notář, který vás celým procesem provede.

Máte-li jakýkoli dotaz, prosím, kontaktujte mě:

Magdaléna Šrubařová                                   

pr@diakoniebrno.cz

734 790 995

Image
Magdaléna Šrubařová - fundraising