Chráněné bydlení Ovečka

Image
Chráněné bydlení Ovečka
Trpíte duševním onemocněním, a přesto byste chtěli žít samostatně?
Máte však strach, že nezvládnete samostatné bydlení a všechny náležitosti, které k němu patří?
Cítili byste se jistější v prostředí, kde by Vám někdo pomáhal a podporoval Vás v situacích, které zatím neumíte sami vyřešit?

Pokud jste na některé z výše uvedených otázek odpověděli ANO, je možná právě pro Vás určena služba Chráněného bydlení Ovečka.

Kde službu poskytujeme

Chráněné bydlení Ovečka
Hrnčířská 894/27
Brno
602 00
chbo@diakoniebrno.cz
Pondělí: 8:00-16:30
Úterý: 8:00-16:30
Středa: 8:00-16:30
Čtvrtek: 8:00-16:30
Pátek: 8:00-16:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Poslání Chráněného bydlení Ovečka

Posláním Chráněného bydlení Ovečka je umožnit dospělým lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí a podporovat a nacvičovat jejich soběstačnost tak, aby se mohli, v případě svých možností, osamostatnit a žít samostatně v přirozeném prostředí. 

Cílová skupina

Chráněné bydlení Ovečka je určené pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v těchto kategoriích: F20-F29: schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, F30-F39: afektivní poruchy (poruchy nálady) nebo F40-F49: neurotické, stresové a somatoformní poruchy. Služba je poskytována lidem, kteří jsou vlivem duševní nemoci omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení jako podporu. Jedná se o osoby, které nejsou schopny samy ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby nebo jim rodinné prostředí nevyhovuje a mají zájem žít samostatně v chráněných podmínkách.

Image
Chráněné bydlení Ovečka
Další kritéria pro přijetí do CHBO
 • věk 18 – 70 let (nástupu do služby do 64 let)
 • primárně jsou přijímány osoby z Jihomoravského kraje
 • stabilizovaný psychický stav (tzn., osoba není v akutní fázi nemoci)
 • písemné doporučení ošetřujícího psychiatra doplněné o podrobné vyjádření, ve kterém lékař zhodnotí aktuální psychický stav žadatele
 • pravidelné navštěvování ošetřujícího psychiatra v Brně a dodržování dohodnuté léčby
 • ochota spolupracovat na stanovení, naplňování a vyhodnocování osobního cíle
 • schopnost postarat se o sebe v době, kdy není přítomen sociální pracovník Chráněného bydlení Ovečka ani nikdo z klientů
 • souhlas s vnitřními pravidly Chráněného bydlení Ovečka
 • zájem využívat jednotlivé úkony péče dle svých individuálních potřeb a přání, které jsou v Chráněném bydlení Ovečka zajišťovány
Koho nemůžeme přijmout
 • imobilní osoby nebo osoby s vážnými pohybovými problémy (prostory nejsou zcela bezbariérové)
 • osoby s vážným zrakovým nebo sluchovým postižením, které potřebují speciální přístup, např. znakový jazyk, bezbariérové prostředí pro nevidomé
 • osoby se střední nebo těžkou mentální retardací a poruchami chování a poruchami osobnosti
 • osoby s nařízenou ústavní ochrannou léčbou (protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická)
 • osoby, které jsou závislé nebo se v předchozích dvou letech léčily ze závislosti (např. na alkoholu nebo jiných návykových látkách, hracích automatech, kromě závislosti na nikotinu)
 • osoby, které nehovoří ani nerozumí českému jazyku
Dlouhodobé cíle
 • klient během pobytu v Chráněném bydlení Ovečka získá schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatný život v přirozeném prostředí
 • klient je podporován v navazování a udržování kontaktů s okolím a rodinou
 • klient získá vhodné návazné bydlení, které odpovídá jeho přáním a potřebám
 • klient je veden k zodpovědnému přístupu ke své nemoci
 • klient je podporován ve využívání dalších sociálních služeb, které Diakonie ČCE – středisko v Brně neposkytuje

Jak to u nás vypadá

Kdo u nás pracuje

Jitka Navrátilová

Jitka Navrátilová

Zuzana Tulcová

Zuzana Tulcová

Jana Hostičková

Jana Hostičková

Rychlý
kontakt

Podporují Nás

Nadační fond Podpořit

Nadační fond dlouhodobě podporuje klienty Chráněného bydlení Ovečka

OKNIUM s.r.o.

Společnost nám věnovala dva tablety pro klienty

Sociální nadační fond

Fond podporuje aktivizační činnost klientů Chráněného bydlení Ovečka

Techno - Consult S.r.o.

Společnost nám věnovala zimní bundy pro klienty Chráněného bydlení Ovečka

Jihomoravský kraj

Přispívá dotacemi na naši činnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přispívá dotacemi na naši činnost

Město Brno

Přispívá dotacemi na naši činnost