Chráněné bydlení Letovice

Image
Letovice
Toužíte být samostatní, ale brání Vám v tom zdravotní postižení?
Chcete bydlet v rodinném protředí spolu s ostatními klienty?
Rádi byste našli nové přátele?

Pokud jste si na některé z výše uvedených otázek odpověděli ANO, je možná právě pro Vás určena služba Chráněného bydlení Letovice.

Kde službu poskytujeme

Chráněné bydlení Letovice
Alšova 3
Letovice
679 61
chbl@diakoniebrno.cz
Pondělí: 0:00-24:00
Úterý: 0:00-24:00
Středa: 0:00-24:00
Čtvrtek: 0:00-24:00
Pátek: 0:00-24:00
Sobota: 0:00-24:00
Neděle: 0:00-24:00
Od pondělí do pátku jsou klienti v době od 8:30 do 14:00 v Centru denních služeb Letovice

Informace pro uživatele

Poslání Chráněného bydlení Letovice

Posláním Chráněného bydlení Letovice je umožnit lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s dalším postižením) takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života formou skupinového bydlení, a to s poskytnutím individuální asistence. 

Cílová skupina

Chráněné bydlení Letovice je určené pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s dalším postižením), kteří se chtějí naučit žít samostatným způsobem života a aktivně se podílet na společném chodu domácnosti chráněného bydlení. Zároveň jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují podporu ve formě asistence.

Chráněné bydlení Letovice poskytuje službu lidem ve věku od 18 do 70 let (nástup do služby je možný nejpozději v 55 letech).  

Image
Chráněné bydlení Letovice
Další kritéria pro přijetí do CHBL
 • stabilizovaný zdravotní (psychický i fyzický) stav, tzn., osoba není v akutní fázi nemoci
 • písemné doporučení ošetřujícího lékaře
 • osoba je samostatná a soběstačná do té míry, že je schopna postarat se o sebe v době, kdy se pracovnice věnuje ostatním klientům po nezbytnou dobu (např. během návštěvy asistentky s některými klienty u lékaře, na nákupu, volnočasové aktivitě apod.) 
Koho nemůžeme přijmout
 • osoby prakticky a totálně neslyšící
 • osoby prakticky a totálně nevidomé
 • osoby s autismem
 • osoby se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou
 • osoby s nařízenou ústavní ochrannou léčbou (např. protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická)
 • osoby, které nechtějí aktivně spolupracovat na chodu společné domácnosti CHBL (např. úklidy, společné vaření, práce na zahradě)
 • osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či jinou specifickou péčí (neposkytujeme zdravotní péči)
 • osobám, které vykazují závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí
 • osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CHBL (např. odmítají pobývat s lidmi se zdravotním postižením, nechtějí pobývat v kolektivu)
 • osoby, které nejsou schopny se dorozumět českým nebo slovenským jazykem
Dlouhodobé cíle

Chráněné bydlení Letovice si klade tyto cíle: 

 • klienti během pobytu v CHBL získávají schopnosti a dovednosti potřebné pro co nejvíce samostatný život
 • klienti jsou podporováni v udržování vztahů s rodinou
 • klienti mají zajištěnou podporu při péči o své zdraví
 • klienti jsou podporováni ve smysluplném trávení času mimo CHBL

Jak to u nás vypadá

Kdo u nás pracuje

Dana Gajdičiarová

dg

Blanka Bednářová

bb

Tanya Kopecká

Tanya Kopecká

Lenka Skotáková

LS

Veronika Zelinková

Veronika Zelinková

Rychlý
kontakt

Podporují Nás

Czekopol

Společnost Czekopol dlouhodobě podporuje klienty v Letovicích

DEAS spol. s r.o.

Společnost dlouhodobě podporuje naši pobočku v Letovicích

Město Letovice

Přispívá dotacemi na naši činnost

Nadační fond Kladné nuly

Nadační fond nám přispěl na nákup aut do Brna i Letovic a podporuje naši činnost v Brně

Online škola šití

Online škola nám poskytla bezplatný kurz šití na stroji

Strima Czech s.r.o.

Strima czech nám věnovala šicí stroj pro klienty v Letovicích

Střechy Janků

Společnost dlouhodobě podporuje naši pobočku v Letovicích

Jihomoravský kraj

Přispívá dotacemi na naši činnost

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Přispívá dotacemi na naši činnost