Naše
služby

0
0
0
1
49.209496966581
16.599625501237
Dobrovolnická centra a programy Návštěvy proti samotě
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.013851779283
16.655859380689
Chráněné bydlení Chráněné bydlení Nosislav
Neděle: 0:00-24:00
Více o službě
49.547369851723
16.583919824274
Chráněné bydlení Chráněné bydlení Letovice
Neděle: 0:00-24:00
Více o službě
49.209496966581
16.599625501237
Chráněné bydlení Chráněné bydlení Ovečka
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.209496966581
16.599625501237
Poradna pro pečující Svítání – poradna pro pečující a pozůstalé
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.547369851723
16.583919824274
Centrum denních služeb Centrum denních služeb Letovice
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.209496966581
16.599625501237
Centrum denních služeb Centrum denních služeb Brno
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.209496966581
16.599625501237
Pečovatelská služba Pečovatelská služba Brno
Neděle: 7:00-20:00
Více o službě
0

Dobrovolnická centra a programy

Nabízíme příležitosti, vzdělávání a podporu pro dobrovolníky.

Návštěvy proti samotě
Hrnčířská 894/27
Brno
602 00
navstevy@diakoniebrno.cz
Momentálně zavřeno

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Poradna pro pečující

Svítání – poradna pro pečující a pozůstalé
Hrnčířská 894/27
Brno
602 00
poradna@diakoniebrno.cz
Momentálně zavřeno

Centrum denních služeb

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je posílit samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba probíhá v domácnosti vašeho blízkého, je poskytována pravidelně a pomáhá v těchto oblastech: osobní hygiena, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), zajištění chodu domácnosti, udržování kontaktu s druhými lidmi.

Potřebujete pomoci
najít vhodnou službu?

Napište nám.