Podpora klienta Chráněného bydlení Ovečka k samostatnosti

Image
chbo2
Jaká je cesta klientů od nástupu po úplné osamostatnění? Klienti se postupně učí samostatnosti po menších krocích. Klienti jsou si jistější, když osamostatňování probíhá postupně a s tím ubývá podpora od pracovníků a oni se musí více spoléhat na sebe.
22/12/2022

Do roku 2018 žili klienti pouze ve skupinových bytech na Hrnčířské.

Od roku 2019 do roku 2022 byly postupně pořízeny 4 městské byty. Dosud našli zcela samostatné bydlení mimo Chráněné bydlení Ovečka 4 klienti. Díky tomuto postupnému systému si klienti osvojují návyky důležité pro úplné osamostatnění a vytváří si sociální vazby, které jim pak zůstanou i po ochodu ze služby (lékaři, kamarádi, zaměstnání, zajištění obědů, atd.).


Klienti Chráněného bydlení se po nástupu do služby učí samostatnému životu (nácviky vaření, praní, úklidy, nákupy,  hospodaření s penězi, smysluplné trávení volného času, atd.) za větší podpory pracovníků v skupinových bytech 7+1 a 4+1 v budově na Hrnčířské ulici, kde je i kancelář pracovníků.

Po nějaké době se někteří klienti již osamostatní více a mohou se posunout do  několika bytů 2+1 po celém Brně. Zde je přítomnost pracovníků a jejich pomoc s bydlením již menší a na klienty je kladen větší důraz na samostatnost v oblasti bydlení a nemají tolik povinných společných aktivit a díky tomu mají více prostoru věnovat se svým aktivitám a docházet i častěji do zaměstnávání. Z tohoto typu bydlení si většina klientů za pomoci pracovníků již hledá zcela samostatné bydlení mimo chráněné bydlení (např. městský byt, podnájem, spolubydlení).


Postupná příprava klienta na úplné osamostatnění a přirozený odchod ze služby. Někteří klienti pobývali roky v psychiatrických nemocnicích nebo v rodině, kde o ně pečovali rodiče, a proto nemají dovednosti potřebné k úplné samostatnosti. V chráněném bydlení si je postupně osvojí a pak  si více důvěřují a nebojí se samostatného života.